Бебе Йода | Baby Yoda

Бебе Йода | Baby YodaПрежда: Бейби Котон Кенди за тялото, Джинс и Деним за робата

Кука: 2мм


Съкращения

Само през задната част на бримката (blo)

Синджир (ch)

Свиване (Sc2tog)– вижте бележките по-долу за невидимо свиване.

Обиколка (rnd)

Нисък пълнеж (sc)

Пространство (sp)

Пропусни (skp)

Бримка (st)

Залепена бримка (sl st)

Премятане (yo)


Други материали

Маркери за плетиво

Чифт очички

Силиконов пълнеж

 

Невидимо свиване (Sc2tog): Промушете куката само през предната част на първата бримка, повторете същото и за втората бримка (3 бримки на куката), наметнете и прекарайте конеца през две бримки, наметнете и завършете ниския пълнеж както обиковено.

 

Бобче (Dc8tog): 8 Високи пълнежа изпълнени на две бримки.

 

Стъпка 1: Наметнете, промушете куката през следващата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца през двете бримки на куката (2 бримки)

Стъпка 2: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката (3 бримки)

Стъпка 3: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката. (4 бримки)

Стъпка 4: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката. (5 бримки)

Стъпка 5: Наметнете, промушете куката през следващата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката. (6 бримки)

Стъпка 6: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката (7 бримки)

Стъпка 7: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката (8 бримки)

Стъпка 8: Наметнете, промушете куката в същата бримка и прекарайте конеца през бримката, наметнете и прекарайте конеца само през две от бримките на куката (9 бримки)

Стъпка 9: Наметнете и прекарайте конеца през всички бримки на куката (1 бримка) , наметнете отново и прекарайте конеца през бримката, за да я завършите.


Схема

Моделът се изработва в непрекъсната спирала ( без свързване на обиколки) от краката нагоре. Ще имате нужда от маркер, който да показва началото на всяка обиколка; премествайте маркера на първата бримка на всяка обиколка, след завършване на предишната.

Направете и двата крака, след което ги свържете, за да продължите с тялото. След това направете главата. Продължете с ръцете и ги свържете към тялото. Изплетете ушите и ги прикрепете към главата.

 

Крака и ръце

Rnd 1: Със зелена прежда и кука 2 мм направете регулируем (магически пръстен), изплетете 6 бримки нисък пълнеж (6 бримки)

Rnd 2: Изплитайте по 2 бримки нисък пълнеж във всяка бримка до края на обиколката (12 бримки)

Rnd 3: * Нисък пълнеж в следващата бримка, 2 бримки нисък пълнеж в следващата бримка, повторете от * до края на обиколката (18 бримки)

Rnd 4: *Нисък пълнеж в следващите 2 бримки, 2 бримки нисък пълнеж в следващата бримка, повторете от * до края на обиколката (24 бримки)

Rnd 5: Sc blo във всяка от следващите  8 бримки, направете Бобче на следващите две бримки като промушвате само през задната част на бримките, 1sc blo, Бобче, 1sc blo, Бобче, 8sc blo (24 бримки)

Rnds 6-7: Sc във всяка бримка (24 бримки)

Rnd 8: Sc във всяка от следващите 8 бримки, sc2tog 4 пъти, sc всяка от оставащите 8 бримки  (20 бримки)

Rnd 9: Sc във всяка от следващите 8 бримки, sc2tog 2 пъти, sc във всяка от оставащите 8 бримки (18 бримки)

Rnd 10-14: Sc във всяка бримка до края на обиколката (18 бримки) Завършете първия крак, сложете маркер на последната бримка на обиколката за по-късно. Не завършвайте втория крак. Напълнете краката с пълнеж.

 

Свързване на краката

Rnd 15: На втория крак, изплетете 6 sc, след което ch 2. Поставете първия как до втория, така че и двата крака да са в една посока и леко раздалечени навън.  След което sc в последната бримка от Rnd 14 на първия крак. Продължете със 17 sc по обиколката на първия крак, sc във всяка бримка от синджира, продължете с 12 sc от оставащите бримки по обиколката на втория крак. (40 бримки)

 

Rnd 16: Sc във всяка бримка (40 бримки)

 

Тяло

Помнете да слагате в тялото пълнеж докато плетете.

Rnd 17: Sc в следващите 6 бримки, 2sc във всяка бримка от 2 ch, sc в оставащите 32 бримки (42)

Rnd 18: Sc във всяка от следващите 20 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 18 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 2 бримки (44)

Rnd 19: Sc във всяка от следващите 9 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 10 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 10 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 10 бримки, 2sc в следващата бримка, sc (48)

Rnd 20: Sc във всяка от следващите 9 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 11 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 11 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 11 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 2 бримки (52)

Rnd 21-22: Sc във всяка бримка (52)

Rnd 23: Sc във всяка от следващите 10 бримки, sc2tog, sc във всяка от следващите 11 бримки, sc2tog, sc във всяка от следващите 11 бримки, sc2tog, sc във всяка от следващите 11 бримки, sc2tog, sc (48)

Rnd 24: *Sc във всяка от следващите 10 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (44)

Rnd 25: *Sc във всяка от следващите 9 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (40)

Rnd 26: Sc във всяка бримка (40)

Rnd 27: *Sc във всяка от следващите 8 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (36)

Rnd 28: *Sc във всяка от следващите 7 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (32)

Rnd 29: Sc във всяка бримка (32)

Rnd 30: *Sc във всяка от следващите 6 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (28)

Rnd 31: *Sc във всяка от следващите 5 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (24)

Rnd 32: *Sc във всяка от следващите 4 бримки, sc2tog, повторете от * до края на обиколката (20)

Rnd 33: Sc във всяка бримка (20)

 

Глава

Rnd 34: Sc във всяка от следващите 2 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 6 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 2 бримки, 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 6 бримки, 2sc в следващата бримка (24)

Rnd 35: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 3 бримки, повторете от * до края на обиколката (30)

Rnd 36: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 4 бримки, повторете от  * до края на обиколката (36)

Rnd 37: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 5 бримки, повторете от  * до края на обиколката (42)

Rnd 38: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 6 бримки, повторете от  * до края на обиколката (48)

Rnd 39: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 7 бримки, повторете от  * до края на обиколката (54)

Rnd 40: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 8 бримки, повторете от  * до края на обиколката (60)

Rnd 41: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 9 бримки, повторете от  * до края на обиколката (66)

Rnd 42-43: Sc във всяка бримка (66)

Rnd 44: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 9 бримки, повторете от  * до края на обиколката (60)

Rnd 45: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 8 бримки, повторете от  * до края на обиколката (54)

Rnd 46-47: Sc във всяка бримка (54)

Rnd 48: * 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 8 бримки, повторете от  * до края на обиколката (60)

Rnd 49: Scвъв всяка бримка (60)

 

В този момент е добре да прикрепите задната част на очите. Погрижете се за очите преди дупката да стане прекалено малка, и уплътнявайте пълнежа докато плетете.

Аз прикрепих очите на редове 44-45, на разстояние около 11-12 бримки едно от друго. Позиционирането им ще варира в зависимост от размера им и това колко плътно слагате пълнежа.

Важно! Плетивата от една кука се разтягат и дори очи с голяма обезопасителна задна част могат да бъдат издърпани след продължителна употреба. Ако играчката е предназначена за дете, използвайте парче филц с формата на бадем в черен или тъмно кафяв цвят!

 

Rnd 50: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 8 бримки,повторете от  * до края на обиколката (54)

Rnd 51: * Sc2tog, scвъв всяка от следващите 7 бримки, повторете от  * до края на обиколката (48)

Rnd 52: * Sc2tog, scвъв всяка от следващите 6 бримки,повторете от  * до края на обиколката (42)

Rnd 53: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 5 бримки, повторете от  * до края на обиколката (36)

Rnd 54: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 4 бримки, повторете от  * до края на обиколката (30)

Rnd 55: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 3 бримки, повторете от  * до края на обиколката (24)

Rnd 56: * Sc2tog, sc във всяка от следващите 2 бримки, повторете от  * до края на обиколката (18)

Rnd 57: * Sc2tog, sc в следващата бримка, повторете от  * до края на обиколката (12)

Rnd 58: Sc2togвъв всяка бримка (6) Завършете като оставите достатъчно дълъг конец за зашиване. Използвайте игла с тъп връх за да захванете оставащите бримки и да затегнете добре, за да затворите дупката.

 

Ръце

Направете 2, работете в непрекъсната спирала. Оставете дълъг конец в началото, за да зашиете с него ръцете към тялото. Уплътнявайте с пълнеж докато плетете. Използвайте по-малко пълнеж в раменната област, за да  прикрепите по-лесно към тялото.

 

Rnd 1: Ch 6. Sl st за да направите кръг (6)

Rnd 2: 2sc във всяка бримка (12)

Rnd 3-7: Sc във всяка бримка (12)

Rnd 8: 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 11 бримки (13)

Rnd 9: Sc във всяка бримка (13)

Rnd 10: 2sc в следващата бримка, sc във всяка от следващите 12 бримки (14)

Rnd 11: Sc във всяка бримка (14)

Rnd 12: * 2sc във всяка от следващите 2 бримки, sc във всяка от следващите 5 бримки, повторете от  * до края на обиколката (18)

Rnd 13: Sc във всяка бримка (18)

 

Раздели 3те пръста

Rnd 14: Sc във всяка от следващите 6 бримки, не изплитайте останалите бримки. (6)

Rnd 15: Sc в първата бримка от Rnd 14 във всяка от следващите 5 бримки (6)

Rnd 16: Sc2tog до края на обиколката (3 бримки)

Завършете, като оставите дълъг конец, за да затворите върха на пръста. Продължете с втори и трети пръст.

 

Втори пръст

Rnd 14: Съединете преждата, sc в 7мата бримка от Rnd 13, sc във всяка от следващите 2 бримки, пропуснете следващите 6 бримки, sc във всяка от следващите 3 бримки (6)

Rnd 15: Sc в първата бримка от Rnd 14 и във всяка следваща до края (6)

Rnd 16: Sc2tog до края (3 )

 

Завършете, като оставите дълъг конец, за да затворите върха на пръста. Продължете с третия пръст

 

Трети пръст

Rnd 14: Съединете преждата, sc в 10тата бримка от Rnd 13, sc във всяка от следващите 5 бримки (6)

Rnd 15: Sc в първата бримка от Rnd 14 и във всяка следваща до края (6) Уплътнете пръстите с пълнеж.

Rnd 16: Sc2tog до края (3 )

 

Завършете, като оставите дълъг конец, за да затворите върха на пръста.

 

Рамо

С конеца, който сте си оставили  в началото на ръката и с помощта на игла с тъп връх, зашийте ръката за тялото. Аз използвах обикновен камшичен бод и направих шева 2 реда под началото на наддаването на бримки на главата.

 

Уши

Направете две, работете в непрекъсната спирала. Оставете си дълъг конец, за да прикрепите ушите към тялото.

 

Rnd 1: Направетете регулируем (магически) пръстен. Направете 3 бримки sc. Затегнете. (3 бримки)

Rnd 2: 2sc във всяка бримка (6)

Rnd 3: Sc във всяка бримка (6)

Rnd 4: * 2sc в следващата, sc в следващата, повторете от  * до края на обиколката (9)

Rnd 5: Sc във всяка бримка (9)

Rnd 6: * 2sc в следващата, sc във всяка от следващите 2 бримки, повторете от  * до края на обиколката (12)

Rnd 7: Sc във всяка бримка (12)

Rnd 8: * 2sc в следващата, scвъв всяка от следващите 3 бримки, повторете от  * до края на обиколката (15)

Rnd 9: Sc във всяка бримка (15)

Rnd 10: * 2sc в следващата, sc във всяка от следващите 4 бримки, повторете от  * до края на обиколката (18)

Rnd 11: Sc във всяка бримка (18)

Rnd 12: * 2sc в следващата, sc във всяка от следващите 5 бримки, повторете от  * до края на обиколката (21)

Rnd 13: Sc във всяка бримка (21)

Rnd 14: * 2sc в следващата, sc във всяка от следващите 6 бримки, повторете от  * до края на обиколката (24)

Rnd 15: Sc във всяка бримка (24)

Rnd 16: * 2sc в следващата, sc във всяка от следващите 7 бримки, повторете от  * до края на обиколката (27)

Rnd 17-22: Sc във всяка бримка (27)

 

Завършете като оставите дълъг конец

 

Зашиване на учите.

Нагласете ушите да са плоски, не гъ пълнете с пълнеж. Сгънете около инч по дължината на ухото, за да направите формата преди зашиване.

Закрепете ушите на една линия от двете страни на главата и зашийте с игла с тъп връх. Аз използвах камшичен бод. Убедете се, че захващате всички бримки на прегънатата част когато зашивате. Скрийте остатъка от конеца.

 

Роба

Робата или палтото се изплита плоско на редове. Аз използвах синджир от 3 бримки при обръщането, но вие може да използвате и 2 ако това е предпочитанието ви при използане на плетка с висок пълнеж. 

Row 1: С кафява прежда направете синджир от 53 бримки. Dc в 4тата бримка и в следащите 49 бримки (50)

Row 2-9: Ch 3, обърнете, dc във всяка бримка (50 бримки)

Row 10: Ch 3, обърнете, dc във всяка от следващите 14 бримки, dc2tog, dc във всяка от следващите 8 бримки, dc2tog, dc във всяка от следващите 8 бримки, dc2tog, dc във всяка от следващите 14 бримки (47)

Row 11: Ch 3, обърнете, dc във всяка от следващите 14 бримки, dc2tog, dc във всяка от следващите 15 бримки, dc2tog, dc във всяка от следващите 14 бримки (45)

Row 12: Ch 3, обърнете, dc във всяка от следващите 12 бримки, синджир 8, пропуснете следващите 4 бримки, dc във всяка от следващите 13 бримки, синджир 8, пропуснете следващите 4 бримки, dc във всяка от следващите 12 бримки (53)

Row 13: Ch 1,обърнете, dc във всяка от следващите 10 бримки, sc2tog, sc във всяка от следващите 8 бримки, sc2tog, sc във всяка от следващите  9 бримки, sc2tog, scвъв всяка от следващите  8 бримки, sc2tog, scвъв всяка от следващите  10 бримки. (49) Завършете.

 

Яка.

Row 14: Съединете кремавата прежда с висок пълнеж към последната бримка от ред 13. Dc във всяка бримка (49)

Row 15-17: Ch 3, обърнете  dc във всяка бримка (49) Завършете и скрийте конците.

 

Ръкави.

Rnd 1: Съединете кафявата прежда в отвора за ръката на 12ти ред. Sc 14 бримки. Съединете със залепена бримка.

Rnd 2-4: Синджир 3 (брои се за първи висок пълнеж), dc във всяка бримка (14)  В края на ред 4 завършете.

Rnd 5: Съединете кремавата прежда, 2 dc в първата бримка, и dc във всяка от следващите13 бримки (15) Завършете и скрийте конците.

 

Лице

Това, което правя е да изплитам къси синджири и да ги зашивам, за да създам детайлите.

 

Клепачи, 2 броя

Със зелена прежда и кука 2 мм, ch 19. Оставете дълъг конец за зашиване около окото, като създадете долен и горен клепач. Скрийте остатъка от конец.

 

Вежди , 2 броя

Ch 13, направете sc във втората бримка от куката и във всяка следваща от 11те бримки (12)

Оставете дълъг конец. Зашийте по дължина над окото, за да създадете веждите.

 

Нос

Със зелена прежда ch 3. направете Бобче от 6dc във втората и третата бримка от куката. (Направете 3/6 във втората бримка, и 3/6 в третата). След като направите наметката и пракарате конеца през всички бримка, направете още една наметка и затегнете. Зашийте към лицето.

 

Уста

За горната устна, ch 8. За доланата устна, ch 6. Можете да направите и само една устна.


Оригинална схема: https://sarahmaker.com/crochet-baby-yoda/

Оценка: 5.00 - 1 гласа


Добави коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива