ЕФЕКТНА БЛУЗА ОТ ПРЕЖДА СТЕНЛИ РОМАНТИК

ЕФЕКТНА БЛУЗА ОТ ПРЕЖДА СТЕНЛИ РОМАНТИК
Модел и снимки на Simona Creates


Материали:

Кука 5 мм

3 кълбета прежда Стенли Romantic

Игла за зашиване на плетиво

Ножица

  

Съкращения:

СБ - синджир бримка/и Б - бримка

 

ЗБ - залепена бримка НП - нисък пълнеж ВП - висок пълнеж Пр- пространство

 

Ветрило - (2ВП, 2СБ, 2ВП) в една бримка Р - ред

  

Забележки:

1 СБ в началото на реда не се брои за Б

 

2 СБ в началото на реда не се броят за Б

  

120 СБ, ЗП в първата Б
Р1: 2 СБ, Ветрило в същата Б,*пропускат се следващите 4 Б, Ветрило в следващата Б* Повтаря се от * до *докато остават 4 Б, пропускат се 4 Б, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р2: 1 СБ, *НП в пр между 2Ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до * до краяна реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р3: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ,ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р4: 1 СБ, [ НП в пр между 2ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ, * НП впр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото 3 СБ* Повтаря се от * до* още 3 пъти]

 

Повтаря се от [ до ] до края нареда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

 Р5: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същияи във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р6-7: повтарят се Р2-3

 

Р8: 1 СБ, [ НП в пр между 2ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ, * НП впр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до* още 4 пъти]

 

Повтаря се от [ до ] до края нареда, ЗБ в първия НП, обръщане Р9-11: повтарят се Р5-7

 

Р12:

 

Първа стъпка:

 

1 СБ, НП в същото пр между 2ветрила, *3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП в пр между 2 ветрила*, 5СБ, , пропускат се следващите 8 ветрила, НП в следващото пр между 2 ветрила*

 

Повтаря се от * до * още 4 пъти

Втора стъпка:

 

* 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ ответрилото, 3 СБ, НП между 2 ветрила* Повтаря се от * до * още 9 пъти

 

Трета стъпка:

 

5 СБ, пропускат се следващите 8ветрила, *НП в следващото пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ ответрилото, 3 СБ*

 

Повтаря се от * до * до края нареда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р13: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ,ветрило в същия и в следващите 4 ВП, ветрило в 3-тата СБ от синджира, ветрило вследващите 10 ВП, ветрило в 3-тата СБ от синджира, ветрило във всеки ВП до краяна реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р14: 1 СБ, *НП в пр между 2Ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до * до краяна реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р15: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ,ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р14-15 се повтарят още 6 пъти.Отрежете и скрийте конеца.

 

Ръкави:

 

Бодете в 3-тата бримка отсинджира подмишниците.

 

Р1: 2 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ,НП в пр преди следващото ветрило, 3 СБ, * ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НПв пр между 2 ветрила, 3 СБ*

 

Повтаря се от * до * до достиганена последното ветрило, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП в пр следпоследното ветрило, 3 СБ, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р2: 2 СБ, ветрило в същия и въввсеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане Р3: 1 СБ, *НП в пр между 2ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ*

 

Повтаря се от * до * до края нареда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

 Р4: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същияи всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

 Повтарят се Р3-4 още 7 пъти.

 

 Р19: 1 СБ, [ НП в пр между 2ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ,

 

*НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ,ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ*] Повтаря се от * до * още веднъж

 

Повтаря се от [ до ] още 2 пътиЗБ в първия НП, обръщане

 

Р20: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ,ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Повтарят се Р3-4 още два пъти

 

Р25: 1 СБ, [ НП в пр между 2ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ,

 

 *НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2СБ, 3 СБ*] Повтаря се от * до * още 2 пъти

 

Повтаря се от [ до ] още 3 пътиЗБ в първия НП, обръщане

 

R26: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ,ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р27-28: повторени на Р3-4Отрежете и скрийте конеца.

 

Повторят се същите стъпки задругия ръкав.

 

Бие:

Бодете в което и да е пр с 4 СБ

 

Р1: 1 СБ, 3 НП в същото и въввсяко пр с 4 СБ до края на реда, ЗБ в първия НП Р2: 1 СБ, НП в същия и въввсеки следващ НП до края на реда, ЗБ в първия НП Р3: повтаря се Р2

 

Отрежете и скрийте конеца.

Оценка: 5.00 - 1 гласа


Добави коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива