БОЛЕРО ЛЕЙЛА

Лейла болеро/блуза

Материали:

Кука 5.5 mm - използва се само за основния синджир

Кука 4.5 mm

5 кълбета Стенли Карма (250 г)

Игла за зашиване на плетиво

Ножица
Бележки:

 

2 СБ в началото на реда не се броят за бримка

 

1 СБ в началото на реда не се брои за бримка

 

Под всеки раздел има съвети за коригиране на размера.

 

Посоченият грамаж се отнася за размер S-M. Моля, имайте предвид, че за различни размери, грамажът би бил различен.

 

 

Съкращения:

СБ - синджир

 

Б - бримка

 

НП - нисък пълнеж

 

ВП - висок пълнеж с една наметка

 

V-образен бод - ВП, 3СБ, ВП

 

Бобче - три последователни незавършени ВП с последна примка на куката, изплетени заедно

 

Пико - 3 СБ, ЗБ на върха на предишния бод, в случая на направеното преди това бобче

 

Пр - пространство

 

Р - ред

 

ЗБ - залепена бримка

 

Основа:

Плетем синджир с кука 5.5 мм

 

90 СБ ( 88+2)

 

Броят на СБ трябва да е кратен на 8 + 2; синджирът трябва да е с размери, най-близки до подгръдна обиколка.

 

Продължаваме с кука 4.5 мм

 

Р1: НП във втората СБ и във всяка СБ (89 НП)

  

Р2: 2 СБ, ВП в същата и в следващата Б, * 1 СБ, пропускат се 2 Б, V-образен бод в следващата Б, 1 СБ, пропускат се 2 Б, ВП в следващите 3 Б*, повтаря се от * до * докато останат 7 Б, 1 СБ, пропускат се 2 Б, V-образен бод в следващата Б, 1 СБ, пропускат се 2 Б, ВП във всяка от последните 2 Б, обръщане

  

Р3: 2 СБ, ВП в същата Б, * 1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б*, повтаря се от * до * до края на реда, обръщане

  

Р4: 2 СБ, ( ВП, 1 СБ, ВП) в същата Б, * 1 СБ, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б*, повтаря се от * до * докато остане една “корона”, 1 СБ, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, (ВП, 1 СБ, ВП) в последната Б, обръщане

 

Р5: 2 СБ, ( бобче, пико, 1 СБ) x 2 в пр с 1 СБ, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, *1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, повтаря се от * до * до последния ВП, пропускат се 3 Б, (1 СБ, бобче, пико) х 2 в следващото пр с 1 СБ, обръщане

 

Р6: ЗБ в пико, 2 СБ, ВП в пико и в следващото пр с 1 СБ, * 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б, пропускат се следващите пр с 1 СБ, пико и бобче, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ*, повтаря се от * до * докато се достигне последната пълна корона, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б, пропускат се пр с 1 СБ, пико и бобче, ВП в последните 2 Б, обръщане

  

Повтарят се Р3-6 до достигане на желаната дължина от подмишниците.

 

Не режем преждата, тъй като продължавам направо с първата предница.

 

За примерния размер направих общо 18 реда преди разделянето на предници и гръб.
Първа (дясна) предница:

 

Р1: ЗБ в първите 10 Б (до достигане на първия среден ВП), 2 СБ, ВП в същата Б, * 1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б*, обръщане

  

Важно: тези инструкции се отнасят за размери от XS до M; ако плетете по-голям размер, повторете от * до * колкото пъти е нужно.

  

Р2: 2 СБ, ( ВП, 1 СБ, ВП) в същата Б, 1 СБ, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, (ВП, 1 СБ, ВП) в последната Б, обръщане

  

Важно: ако правите по-голям размер, следвайте инструкциите за Р4 от основата.

  

Р3: 2 СБ, ( бобче, пико, 1 СБ) x 2 в пр с 1 СБ, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, 1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 2 в последното пр с 1 СБ, обръщане

  

Важно: ако правите по-голям размер, следвайте инструкциите за Р5 от основата.

  

Р4: ЗБ в пико, 2 СБ, ВП в пико и в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б, пропускат се следващите пр с 1 СБ, пико и бобче, ВП в последните 2 Б, обръщане

  

Важно: ако правите по-голям размер, следвайте инструкциите за Р6 от основата.

  

Р5: 2 СБ, ВП в същата Бы 1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, обръщане

  

Важно: ако правите по-голям размер, следвайте инструкциите за Р3 от основата.

  

Повтарят се Р2-5 до достигане на желаната височина на отворите за ръкавите. За примерния размер направих общо 8 реда.

 

Режем преждата, оставяйки дълъг конец за зашиване.

  

Гръб

 

Връщаме се към последния ред на основата и намираме следващата група от 3 ВП. Бодем в средния ВП.

  

Р1: 2 СБ,  ВП в същата Б, * 1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б*, повтаря се от * до * докато останат 3 V-образни бода,  обръщане

 

Важно: ако плетете по-голям размер, броят на V-образните бодове, които се пропускат, ще е различен. Той е равен на 2 + х, където х е броят на V-образните бодове, направени в първия ред на предницата.

  

Р2: 2 СБ, ( ВП, 1 СБ, ВП) в същата Б, * 1 СБ, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б*, повтаря се от * до * докато остане една “корона”, 1 СБ, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, (ВП, 1 СБ, ВП) в последната Б, обръщане

  

Р3: 2 СБ, ( бобче, пико, 1 СБ) x 2 в пр с 1 СБ, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, *1 СБ, пропускат се 3 Б, (бобче, пико, 1 СБ) х 3 в следващия V-образен бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, повтаря се от * до * до последния ВП, пропускат се 3 Б, (1 СБ, бобче, пико) х 2 в следващото пр с 1 СБ, обръщане

  

Р4: ЗБ в пико, 2 СБ, ВП в пико и в следващото пр с 1 СБ, * 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б, пропускат се следващите пр с 1 СБ, пико и бобче, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ*, повтаря се от * до * докато се достигне последната пълна корона, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, V-образен бод в следващата Б, пропускат се пр с 1 СБ, пико и бобче, ВП в последните 2 Б, обръщане

  

Повтарят се Р1-4 до достигане на общия брой редове на предниците.

 

Режем и скриваме конеца.
Втора (лява) предница:

Връщаме се към последния ред на основата и намираме следващата група от 3 ВП. Бодем в средния ВП. Повтаряме същите стъпки както за първата предница.

 

Зашиваме предниците към гърба.

  

Ръкави:

Бодем във V-образния бод, който се пада подмишницата и плетем 48 НП на равни интервали по продължение на целия отвор за ръкава.

 

Важно: Ако плетете по-малък или по-голям размер, плетете по-малко или съответно повече НП, но имайте предвид, че крайният брой на НП трябва да е кратен на 8.

  

Р1: 2 СБ,  *ВП в следващите 3 Б, 1 СБ, пропускат се 2 Б, V-образен бод в следващата Б, 1 СБ, пропускат се 2 Б*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р2: ЗБ във V-образния бод, 2 СБ, *(бобче, пико, 1 СБ) х 3 във V-образния бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, пропускат се 3 Б*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първото бобче, обръщане

  

Р3: ЗБ до следващия ВП, 4 СБ (брои се за ВП + 1 СБ), пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ, *V-образен бод в следващата Б, пропускат се следващото пр с 1 СБ, бобче и пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, ВП в следващото пико, ВП в следващото пр с 1 СБ, 1 СБ, пропускат се следващото пико, бобче и пр с 1 СБ*, повтаря се от * до * до края на реда, 3 СБ, ЗБ в 3-тата СБ в началото на реда, обръщане

  

Р4: 2 СБ, * (бобче, пико, 1 СБ) x 3 във V-образния бод, пропускат се 3 Б, ВП в следващата Б, *1 СБ, пропускат се 3 Б, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първото бобче, обръщане

  

Повтарят се Р3-4 още 13 пъти или до достигане на желаната дължина на ръкавите.

  

Кант и връзки:

 

Започваме от гърба на плетивото, с лицевата страна към нас.

 

Бодем в средната Б на гърба и плетем НП във всяка една б по дължината на долната страна на плетивото. Когато достигнем долния ъгъл на плетивото, плетем 2 СБ и обръщаме на 90 градуса, като продължаваме по вертикала на плетивото. Плетем НП в същата Б, както във всяка Б до достигане на горния ръб на основата. Всеки ВП се брои за 2 Б.

 

Когато достигнем горния ръб, плетем 91 СБ, обръщаме и плетем НП във втората Б от куката, както и във всяка СБ, продължаваме по ЗБ от първия ред на предницата, като плетем 1 НП във всяка ЗБ, след това отново по вертикала - 2 НП за всеки ВП.

 

Продължаваме по същия начин докато стигнем до следващия горен ръб на основата, където отново изплитаме 91 СБ, обръщаме и плетем НП във втората и във всяка СБ до достигане на долния ъгъл на основата. Там изплитаме 2 СБ и завъртаме плетивото на 90 градуса, плетем НП в същата Б и продължаваме да плетем НП до края на реда. Правим ЗБ за първия НП и режем преждата. Прибираме всички конци и сме готови!

Оценка: 5.00 - 1 гласа


Добави коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива