ПУЛОВЕР ОТ СТЕНЛИ РАФАЕЛО НА ЕДНА КУКА


Пуловер на една кука Рафаело Материали:

 Кука 5 мм

 4 кълбета (около 180 грама за тази дължина) прежда Raffaello

 Игла за зашиване на плетиво

 Маркери за плетиво

 Ножица
Съкращения:

СБ - синджир бримка/и Б - бримка

ЗБ - залепена бримка НП - нисък пълнеж ВП - висок пълнеж Пр - пространство

Бобче - Бримката бобче се прави от три недовършени ( с последна бримка на куката) високи пълнежа в една и съща бримка. След като се направи третия незавършен ВП, се намята и за да се завърши бобчето, преждата се изтегля през всички бримки.

ЗБ изплетена отзад - залепена бримка изплетена зад стълбчето от долния ред (бодете от задната страна на стълбчето, куката минава пред стълбчето и излиза отново от задната страна, изтегляте прежда през бримката на куката

ВП изплетен отзад - висок пълнеж изплетен зад стълбчето от долния ред ( намятате, бодете от задната страна на стълбчето, куката минава пред стълбчето и излиза отново от задната страна, (намятате и изтегляте през 2 бримки) х2

Р - ред

 

Забележки:

1 СБ в началото на реда не се брои за Б

2 СБ в началото на реда не се броят за Б

3 СБ в началото на реда се броят за Б

При желание първоначалните 120 СБ и първия ред могат да се заменят със 120 НП в основата

Ако искате по-дълъг или по-къс пуловер, повторете Р13 съответно повече или по-малко от указаните пъти

Винаги правете първия бод в следващата от СБ бримка, а последния бод - в основата на СБ

 

Основа:

120 СБ, ЗБ в първата Б, за да се оформи кръг

Р1: 1 СБ, НП в следващата и във всяка Б, ЗБ в първия НП, обръщане

Р2: 1 СБ, *НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 2 Б*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

Р3: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, *7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * докато не остане едно пр с 3 СБ, 7 ВП в последното пр с 3 СБ, ЗБ в първия НП, обръщане

Р4: 2 СБ, бобче в същата Б, * 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се следващите 3 Б, бобче в следващата Б*, повтаря се от * до * до достигане на последните 7 ВП, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се следващите 3 Б, ЗП в първото бобче, обръщане

Р5: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същата Б, 3 СБ, * НП в следващото пр с 3 СБ, 3 СБ*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

Р6: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 2 СБ, 7 ВП в същото пр, НП в следващото пр с 3 СБ, *7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * да края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

Повтарят се Р4-6 още веднъж. Повтарят се Р4-5 още веднъж.

Р12: 2 СБ, 3 ВП в същото и във всяко пр с 3 СБ до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

Р13: 2 СБ, ВП във всяка Б до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане Продължава се с първата предница.

 

Първа предница:

Р1: 1 СБ, НП в същата Б, * 3 СБ, пропускат се 2 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до

* още 7 пъти, отбелязва се бримката под последния направен бод с маркер за плетиво, обръщане

 

Р2: 1 СБ, НП в същата Б, * 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още два пъти, 4 ВП в последното пр с 3 СБ, обръщане

 

Р3: 1 СБ, НП в същата Б, * 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още два пъти, обръщане

 

Р4: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, * 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още четири пъти, 2 СБ, НП в последната Б, обръщане

 

Р5: 2 СБ, 4 ВП в същата Б, НП в следващото пр с 3 СБ, * 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р6: 2 СБ, *бобче, 3 СБ, пропускат се 3 Б, *НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б*, повтаря се от * до * още веднъж, НП в последната Б, обръщане

 

Р7: 1 СБ, НП в същата Б, 2 СБ, * НП в следващото пр с 3 СБ, 3 СБ*, повтаря се от * до

 

*още три пъти, НП в последното пр с 3 СБ, обръщане

 

Р8: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 2 СБ, 4 ВП в същото пр, НП в следващото пр с 3 СБ, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 4 ВП в последната Б, обръщане

 

Р9: 1 СБ, НП в същата Б, *3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р10: 1 СБ, НП в същата Б, 2 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, *3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още два пъти, 2 СБ, НП в последната Б, обръщане

 

Р11: 2 СБ, 4 ВП в същата Б, НП в следващото пр с 3 СБ, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 4 ВП в последната Б, обръщане

 

Р12: 1 СБ, НП в същата Б, *3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р13: 2 СБ, ВП в същата Б, 3 ВП във всяко пр с 3 СБ, ВП в последната Б, обръщане Р14: 2 СБ, ВП във всяка Б

 

Отрежете преждата, като оставите дълъг конец за зашиване към гърба.

 

Втора предница:

Започвайки от Р29 от основата,броим 8 Б от бримката, която отбелязахме с маркер за плетиво, бодем в следващата Б

 

Р1: 1 СБ, НП в същата Б, * 3 СБ, пропускат се 2 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до

 

* още 7 пъти, отбелязва се бримката под последния направен бод с маркер за плетиво, обръщане

 

Р2: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 2 СБ, 4 ВП в същото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, * 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още два пъти, обръщане

Р3: ЗБ до 4-тия ВП, 1 СБ, НП в същата Б, * 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още два пъти, обръщане

 

Р4: 1 СБ, НП в същото пр, 2 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, * 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още четири пъти, обръщане

 

Р5: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, * 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, повтаря се от * до * още веднъж, 4 ВП в последната Б, обръщане

 

Р6: 1 СБ, НП в същата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, *3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б*, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р7: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, * 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до *още три пъти, 2 СБ, НП в последната Б, обръщане

 

Р8: 2 СБ, 4 ВП в пр с 2 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 4 ВП в последната Б, обръщане

 

Р9: 1 СБ, НП в същата Б, *3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р10: 1 СБ, НП в същата Б, 2 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, *3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * още два пъти, 2 СБ, НП в последната Б, обръщане

 

Р11: 2 СБ, 4 ВП в пр с 2 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, НП в следващото пр с 3 СБ, 4 ВП в последната Б, обръщане

 

Р12: 1 СБ, НП в същата Б, *3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, НП в следващата Б*, повтаря се от * до * още веднъж, обръщане

 

Р13: 2 СБ, ВП в същата Б, 3 ВП във всяко пр с 3 СБ, ВП в последната Б, обръщане Р14: 2 СБ, ВП във всяка Б

 

Отрежете преждата, като оставите дълъг конец за зашиване към гърба.

 

Гръб:

Задната част се плете в бримките между двете предници. Започва се след втората предница - от бримката след отбелязаната с маркер за плетиво.

Р1: 2 СБ, ВП в същата и във всяка Б до достигане на първата предница, обръщане Р2-12: 2 СБ, ВП в същата и във всяка Б до края на реда, обръщане

 

Отрежете конеца и зашийте се предниците към гърба.

 

Ръкави

Боде се в пр с 3 СБ подмишницата

 

Р1: 1 СБ, разпределят се 46 НП по дължината на целия отвор, ЗБ в първия НП, обръщане Р2-20: 2 СБ, ВП във всяка Б, обръщане

 

Р21: 2 СБ, 2 ВП във всяка от следващите 2 Б, ВП във всяка Б докато не останат 2 Б, 2 ВП във всяка от последните 2 Б, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Повтаря се Р21 още четири пъти.

 

Р26: 1 СБ, * НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 2 Б*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р27: ЗБ до следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ, * НП в следващото пр с 3 СБ, 7 ВП в следващото пр с 3 СБ*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р28: ЗБ до 3-тия ВП, 1 СБ, *НП в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б, бобче в следващата Б, 3 СБ, пропускат се 3 Б*, повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р29: ЗБ в следващото пр с 3 СБ, 1 СБ, НП в същото пр, 3 СБ, НП в същото пр * НП в следващото пр с 3 СБ, 3 СБ*, повтаря се от * до * до достигане на последното пр с 3 СБ, НП в последното пр с 3 СБ, 3 СБ, НП в същото пр, 3 СБ, ЗП в първия НП, обръщане

 

Повтарят се Р27-29 още 4 пъти, след което се повтаря още веднъж Р27.

 

Бие:

Боде се в следната бримка на гърба на пуловера (бието се работи само от лицевата страна)

 

Р1: 2 СБ, ВП във всяка Б по дължината на цялото бие (бримките от предниците се броят както следва: НП = 1 Б, ВП = 2 Б), ЗБ в първия ВП

 

Р2: ЗБ изплетена отзад, 3 СБ, ВП изплетен отзад във всяка Б до края на реда, ЗБ в 3-тато СБ

 

Р2 се повтаря още три пъти. Отрежете и скрийте конеца. Приятно плетене!


Оценка: 5.00 - 1 гласа


Добави коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива