ЖИЛЕТКА “ЦЪФТЯЩА ФАНТАЗИЯ”

ЖИЛЕТКА "ЦЪФТЯЩА ФАНТАЗИЯ"

Материали:

Кука 3.5мм

Кука 2.25мм (за листата)

2 кейка на Кенди на Стенли (Аз използвах цвят 856)

Игла за зашиване

Маркери

  

Размери:

Дължина - 85 см

Ширина - 100 см

 

Използвани бримки и съкращения:

Р - ред

Б - бримка

СБ - синджир (въздушна) бримка

НП - нисък пълнеж

ПП - полупълнеж

ВП - висок пълнеж (с една наметка)

ДВП - двоен висок пълнеж (с две наметки)

 

Група от 3ДВП - група от три, незавършени двойни високи пълнежа [(преждата се намята 2 пъти, боде се в бримката или мястото, в което ще се изплита групата, изтегля се преждата (4Б на куката), намята се отново и се изтегля през 2 бримки (3Б на куката). Намята се отново и преждата се изтегля през 2Б - на куката остават 2 бримки, които не се изплитат.] Този незавършен двоен висок пълнеж се повтаря още два пъти, оформяйки група от три ДВП с последна бримка на куката. На куката остават четири бримки. Последната стъпка е да се наметне и да се изтегли преждата през всичките четири бримки на куката.)

З.Б. - залепена бримка

 

Пико - 3 въздушни бримки, които се съединяват в първата посредством залепена бримка, като по този начин образуват дупка

 

() - обозначава комбинация от бримки, които се правят в една Б


Забележки:

Жилетката се плете отдолу нагоре, като се разделя на три части, които оформят двете предници и гърба

 

2СБ в началото на реда НЕ се броят за ВП

 

1СБ в началото на реда НЕ се брои за НП

 

3СБ в началото се броят за ВП

 

4СБ в началото на реда се броят да първия ДВП с последна бримка на куката от група от 2ДВП

 

При ръкавите първата Б се прави в същото пространство, в което е поставена залепената бримка от предишния ред

 

 

Описание:

Правят се 181+ 3 СБ (брои се за ВП)

Р1: ВП в 4-та Б, ВП във всички Б, обръщане (181ВП)

Р2-34: 2СБ (не се брои за ВП, ВП във всяка Б, обръщане

Р35: 4СБ (брои се за първи ДВП с последна Б на куката), ДВП в първата Б *4СБ, пропускат се 3Б, 13 ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б*

 

Повторете от * до * още 7 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 2ДВП в последната Б, обръщане

 

Р36: 1СБ, НП върху групата от 2ДВП, НП в следващата Б, 4СБ, 2ДВП в първата от четирите Б, направени току-що. *Пропускат се 6Б (3СБ и 3ВП), 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата*

 

Повторете от * до * още 7 пъти, пропускат се 6Б, 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП в последните 2Б, обръщане

Р37: 1СБ, 2НП, *6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред, 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 8 пъти, обръщане

 

Р38: 4СБ, ДВП в същата Б, *3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 3СБ, група от 3ДВП в средния НП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 7 пъти, 3СБ, 13ВП, група от 2ДВП в последната Б, обръщане

 

Р39: 2СБ, ВП във всяка Б (181ВП), обръщане

 

Р40: 2СБ, 7ВП, *4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 7 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р41: 2СБ, 4ВП, *4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 7ВП*

 

Повторете от *до* още 7 пъти, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6 Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 4ВП, обръщане

 

Р42: 2СБ, 4ВП, * 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред, 6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 8 пъти, обръщане

 

Р43: 2СБ, 7ВП, *3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 7 пъти, 3СБ, пропускат се 3 Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р44-45: 2СБ, ВП във всяка Б, обръщане

Повторете Р35-45 още веднъж. След това маркирайте 41-вата Б от двете страни. Тук се разделят двете предници и гърба.

 

Задната част се плете между двете отбелязани Б.

 

 Задна част:

Р1: 4СБ (брои се за първи ДВП с последна Б на куката), ДВП в първата Б *4СБ, пропускат се 3Б, 13 ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б*

 

Повторете от * до * още 3 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 2ДВП в последната Б, обръщане

 

Р2: 1СБ, НП върху групата от 2ДВП, НП в следващата Б, 4СБ, 2ДВП в първата от четирите Б, направени току-що. *Пропускат се 6Б (3СБ и 3ВП), 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата*

 

Повторете от * до * още 3 пъти, пропускат се 6Б, 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП в последните 2Б, обръщане

 

Р3: 1СБ, 2НП, *6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред, 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред*, обръщане

 

Повторете от *до* още 4 пъти, обръщане

 

Р4: 4СБ, ДВП в същата Б, *3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 3СБ, група от 3ДВП в средния НП от долния ред*, обръщане

 

Повторете от *до* още 3 пъти, 3СБ, 13ВП, група от 2ДВП в последната Б

 

Р5: 2СБ, ВП във всяка Б (101ВП), обръщане

 

Р6: 2СБ, 7ВП, *4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 3 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р7: 2СБ, 4ВП, *4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 7ВП*

 

Повторете от *до* още 3 пъти, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6 Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 4ВП, обръщане

 

Р8: 2СБ, 4ВП, * 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред, 6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 4 пъти, обръщане

 

Р9: 2СБ, 7ВП, *3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 3 пъти, 3СБ, пропускат се 3 Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р10-11: 2СБ, ВП във всяка Б, обръщане, (101ВП)

 

 Сменете цвета и повторете Р1-11 още веднъж. Отрежете и зашийте конеца.

 

Предна част (повторете и от другата страна):

 

Р1: 4СБ (брои се за първи ДВП с последна Б на куката), ДВП в първата Б *4СБ, пропускат се 3Б, 13 ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б*

 

Повторете от * до * още веднъж, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 2ДВП в последната Б, обръщане

 

Р2: 1СБ, НП върху групата от 2ДВП, НП в следващата Б, 4СБ, 2ДВП в първата от четирите Б, направени току-що. *Пропускат се 6Б (3СБ и 3ВП), 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата*

Повторете от * до * още веднъж, пропускат се 6Б, 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП в последните 2Б, обръщане

 

Р3: 1СБ, 2НП, *6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред, 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред*, обръщане

 

Повторете от *до* още 2 пъти, обръщане

 

Р4: 4СБ, ДВП в същата Б, *3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 3СБ, група от 3ДВП в средния НП от долния ред*, обръщане

 

Повторете от *до* още веднъж, 3СБ, 13ВП, група от 2ДВП в последната Б

 

Р5: 2СБ, ВП във всяка Б (41ВП), обръщане

 

Р6: 2СБ, 7ВП, *4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още веднъж, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р7: 2СБ, 4ВП, *4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 7ВП*

 

Повторете от *до* още веднъж, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6 Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 4ВП, обръщане

 

Р8: 2СБ, 4ВП, * 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред, 6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 2 пъти, обръщане

 

Р9: 2СБ, 7ВП, *3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още веднъж, 3СБ, пропускат се 3 Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 7ВП, обръщане

 

Р10-11: 2СБ, ВП във всяка Б, обръщане (41ВП)

 

 Сменете цвета и повторете Р1-11 още веднъж. Отрежете конеца и зашийте към гърба.

 

Ръкави:

 

Р1: Започвайки, от долната част, направете 80ВП по обиколката на целия отвор за ръкава, З.Б. В първия ВП, обърнете

 

Р2: 4СБ (брои се за първи ДВП с последна Б на куката), 2ДВП с последна бримка на куката в същата Б *4СБ, пропускат се 3Б, 13 ВП, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б*

 

Повторете от * до * още 2 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 4СБ, З.Б. В първата група , обръщане

 

Р3: 1СБ, НП върху групата от 3ДВП, НП в следващата Б, 4СБ, 2ДВП в първата от четирите Б, направени току-що. *Пропускат се 6Б (3СБ и 3ВП), 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата*

 

Повторете от * до * още 2 пъти, пропускат се 6Б, 7ВП, 4СБ, 2ДВП в първата Б, пропускат се 6Б, НП в последната Б, З.Б. в първия НП, обръщане

 

Р4: 1СБ, 2НП, *6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред, 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 3 пъти, З.Б. в първия НП, обръщане

 

Р5: 4СБ, 2ДВП с последна бримка на куката в същата Б, *3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 2 пъти, 3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП, 3СБ, пропускат се 3Б, З.Б. в първата група 3ДВП, обръщане

Р6: 2СБ, ВП във всяка Б (80ВП), обръщане

 

Р7: 2СБ, 7ВП, *4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 2 пъти, 4СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в следващата Б, 4СБ, пропускат се 3Б, 6ВП, З.Б. В първия ВП, обръщане

 

Р8: 2СБ, 4ВП, *4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 7ВП*

 

Повторете от *до* още 2 пъти, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6 Б, НП във всяка от следващите 3Б, 4СБ, 2ДВП в първата, пропускат се 6Б, 3ВП, З.Б. В първия ВП, обръщане

 

Р9: 2СБ, 4ВП, * 6СБ, НП върху всеки НП от долния ред, 6СБ, ВП върху всеки ВП от долния ред*

 

Повторете от *до* още 3 пъти, З.Б. В първия ВП, обръщане

 

Р10: 2СБ, 7ВП, *3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 13ВП*

 

Повторете от *до* още 2 пъти, 3СБ, пропускат се 3Б, група от 3ДВП в средния НП от долния ред, 3СБ, пропускат се 3Б, 6ВП, З.Б. В първия ВП, обръщане

 

Р11-12: 2СБ, ВП във всяка Б, обръщане (80ВП)

 

Сменете цвета и повторете Р2-12 още веднъж.

 

Повторете за другия ръкав.

 

Бие:

 

Р1: 11СБ, НП във втората Б, НП във всяка Б, обръщане

 

Р2-333: 1СБ, НП в задната част на Б до края на реда, обръщане (10НП)

 

Бието се зашива от долния ляв ъгъл до долния десен ъгъл на жилетката.

 

 Листа (по избор):

 

За да направите по-големи листа, може да използвате 2 нишки от преждата и кука 3.5мм.

 

 10СБ, НП във втората Б, ВП, 4ДВП, ВП, ПП, (НП, З.Б., пико) в следващата Б,

 

Продължава се от другата страна на синджира:

 

НП, ПП, ВП, 4ДВП, ВП, НП

 

За дръжките направете различен по дължина синджир, след това направете З.Б. във всяка Б от него, З.Б. В основата на листото, отрежете конеца и зашийте на равни разстояния по долната част на жилетката.

 

Може да допълните жилетка и с потник на една кука, чието описание ще откриете ТУК

Оценка: 5.00 - 1 гласа


Добави коментар

Забележка: HTML не се потдържа!
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива